Cointime

Download App
iOS & Android

Kinjo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 6,5 triệu đô la

Theo tin tức vào ngày 31 tháng 8, Kinjo đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 6,5 triệu đô la Mỹ, do LiveOak Venture Partners dẫn đầu, với sự tham gia của Silverton Partners, Breyer Capital và Roble Capital.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you